Barnepiken Oline Fløtholen

Munchs første barnepike var Oline Fløtholen fra Ådalsbruk. Tegningen som Munch lagde av henne i Løten i 1882 dannet grunnlaget for morsskikkelsen i de kjent Alma Mater-bildene.

Oline ble født i Løten i 1842. Hennes pikenavn var Oline Nilsdatter. Hun giftet seg med Ola Larsen i 1863. Han var opprinnelig svensk og jobbet på Engelaug østre. De leide ei lita tømmerstue på Engelaug og fikk sin første sønn Lauritz der i 1863. Samme høst flyttet familien Munch inn i andre etasje på Engelaug. Husfruen Ingeborg Thingstad fikk også en sønn dette året, Anton. Munchs tante Karen var en av hans faddere. Oline passet på både sin ege n sønn og lille Edvard Munch.

Fra Fløtholen til Haglund

Familien Munch flyttet fra Engelaug høsten 1864, og Oline og Ola flyttet til kvernbruket Trostholhuset på Ådalsbruk litt senere. Fra 1866 bodde de på gården Benningstad lille, som fra 1873 var eid av Anton Thingstad. Ola ble da ansatt som gårdsbestyrer der. Ola og Oline flyttet så til Fløtholen hvor de var forpaktere og det var her de tok Fløtholen-navnet. Senere ble Ola ansatt på Klevfos papirfabrikk og de flyttet til

eiendommen Haglund – de tok da Haglund som etternavn. Paret fikk 10 barn. Ola døde i 1924 og Oline året etter. Sønnen Andreas Olafsen overtok Haglund. Den eldste sønnen, Lauritz, som ble født samme år som Edvard Munch, utvandret til Amerika.

Oline Fløtholen fra Ådalsbruk var modell da Edvard Munch tegnet "Kone med barn". Denne tegningen er utgangspunktet for Munchs kjente "Alma Mater"-bilder.
Oline Fløtholen fra Ådalsbruk var modell da Edvard Munch tegnet «Kone med barn».

Oline er morsskikkelsen

Da Edvard Munch var på sommerferie i Løten i 1882 tegnet han bildet som fikk navnet «Kone med barn». I ettertid har det kommet fram at dette er Oline og barnet er sannsynligvis hennes sønn Andreas som ble født den sommeren. Munch ferdigstilte de kjente Auladekorasjonene i 1916 og han fortalte senere om opphavet til morsskikkelsen. Han skrev i et brev at ideen til «Alma Mater» kom på grunn av den tegningen han lagde som 18-åring: «Alma Mater var ikke blitt slik hvis jeg ikke hadde gjort en tegning i 18-års alderen på Hedemarken ved mitt fødested med samme holdning og stil. Jeg har tegningen.» Han sa også følgende om de tegningene han lagde fra denne sommerferien: «Jeg setter så pris på disse tegningene, for de er så opprinnelige. Jeg hadde den gangen ikke møtt menneske-ondskapen, derfor er de så velsignet fri for svar på utfordring».

Morsskikkelen på Løten-tegningen var utgangspunktet for et av hans mest kjente malerier; «Alma mater».