Bekreftelse på mottatt søknad

Takk for at du søkte om å få delta på Camp Munch!

Etter søknadsfristen vil en kunstfaglig jury vurdere søknadene og avgjøre hvem som får de 20 tilgjengelige plassene. Motivasjon, nysgjerrighet og interesse for kunstnerisk utvikling vektlegges.

Juryen utarbeider også en venteliste med prioriterte kandidater som tilbys plass dersom noen takker nei til plassen. Melding om opptak offentliggjøres til oppgitt(e) mailadresse(r).

PS: Dersom betaling av deltakeravgiften uteblir gis plassen videre til førstemann på ventelista.

Ta bare kontakt på hannemette@loten.kommune.no/924 45 108 dersom du har spørsmål.

Du hører snart fra oss!