«Munch – den nordlige rute»
– et samarbeid mellom Løten, Vågå og reiselivet

Dette bildet ble tatt da aktører fra Vågå besøkte Løten i januar 2020 for å se våre Munch-attraksjoner. På bildet er representanter fra Løten og Vågå kommune, samt representanter fra Regionrådet, Løiten Brænderi, Løten nærstasjon, Jernbanemuseet og Skibladner.

«Munch – den nordlige rute» er et regionalt prosjekt mellom Hamarregionen Reiseliv, Løten kommune og Vågå kommune. Målet med samarbeidet er å utvikle attraktive Munch-opplevelser for å tiltrekke seg flere Munch-turister.

Hamarregionen Reiseliv (Harr) startet i 2017 et forprosjekt for å videreutvikle Munch-merkevaren i Løten og Hamarregionen. Underveis ble også Vågå kommune med i prosjektet. Da hovedprosjektets første år ble avsluttet våren 2020 fikk vi den gledelige beskjeden om at Innovasjon Norge ønsker å videreføre støtten med 480 000 kroner for å finansiere år to av prosjektet.

Flere lokale og regionale bedrifter er også med i prosjektet, og det man ønsker å oppnå med samarbeidet er økt kompetanseheving rundt Munch, å utvikle et sterkt faglig nettverk samt bistand til produktutvikling for økt besøk i både Løten og Vågå.

Både Vågå og Løten kommune har mange spennende Munch-planer på gang, og vi ser frem til å fortsettelsen av «Munch – den nordlige ruten»-prosjektet. Samarbeidet har utvilsomt vært en viktig årsak til at Hamarregionen Reiseliv våren 2020 plukket ut Munch som én av tre store «drivere» og satsingsområder fremover. De to andre driverne for reiselivet fremover er «Mjøsa» og «snø».

Trykk her for å lese mer om Hamarregionen sin ambisiøse satsing på Munch. Kort fortalt er målet å bygge et nytt Munch-senter på Klevfos til flere titalls millioner, og håpet er at dette vil lokke 50 000 årlige Munch-turister til Hamarregionen.

Samarbeidsprosjekt med Anno museum

Planene over springer ut fra en forstudie som Anno museum og Løten kommune tok initiativ til i 2019, med støtte fra Hedmark fylkeskommune. Målet med forstudien var å vurdere en videreutvikling av Munch-senteret på Klevfos; altså se på mulighetene for et nybygg på museumsområdet som skal huse et større Munch-senter, resepsjon, kafe, kontorer mm. Prosjektet la frem sin anbefaling våren 2020.