Tidslinje

 • Munchsenteret åpner

  Munchsenteret og fotopunktet ved fødegården Engelaug åpner.

 • Edvard Munch dør

  Edvard Munch dør på Ekely.

 • Munch tegner Jørgen Engelaug

  Edvard får spørsmål fra Oleane Torp fra Løten om han kan sende tegningen han lagde av hennes farfar Jørgen Engelaug. Edvard klarer ikke å finne igjen denne tegningen, eller en tegning han vet han lagde av Anton Thingstda. Han tegner da Jørgen etter hukommelsen, 60 år etter at han så han, og skriver følgende i brevet til Oleane: «Jeg har desværre forlagt tegningen til Jørgen Engelstad – Jeg har ikke set den på 10 år – Jeg har let efter den så meget at det ikke nytter længer. Jeg har også forlagt tegningen af gamle Thingstad og frue det gjorde meg meget vondt at have forlagt tegningene af dem mine gamle venner.»

 • Munch lengter til Løten

  Edvard Munch sender en gavepakke med bilder til sine venner Aksel Thingstad og Kåre Håvard Torp på Ådalsbruk. I brevet som fulgte gavene skrev han at han ville til Engelaug, men at han ikke følte seg frisk nok. I et annet brev fra samme periode skriver Munch at han tilbrakte sine tre første år på Engelaug. Dette stemte ikke, men han følte tydeligvis selv at han hadde bodd der lengre enn han faktisk gjorde.

 • Ole Thingstad dør

  Munchs gode venn Ole Thingstad dør. Sigurd Jenssen fra Ådalsbruk overbringer dødsbudskapet til Munch på Ekely. De to snakker i timevis om Løten og felles kjente. Munch sender krans til begravelsen og får takkebrev fra Oles datter Signe. Munch sier blant annet dette om sine første tegninger fra Løten: «Og jeg setter slik pris på disse tegningene, for de er så opprinnelige. Jeg hadde den gang ikke møtt menneske-ondskapen, derfor er de så velsignet fri for svar på utfordring.»

 • Munch skryter av løtensokningene

  Edvard beskriver menneskene på Engelaug som «hjertens gode», med husrom, hjerterom, melk rett fra fjøset, frisk luft og uteliv.

 • Artikkel i Dagbladet

  Sigurd Jenssen fra Ådalsbruk skriver en artikkel i Dagbladet i forbindelse med Munchs 75-års dag. Den har tittelen «Edvard Munchs tidligste barndom på Engelaug i Løten». Han brevveksler med Munch om dette og ønsker å møte han. Munch er på Nedre Ramme i Hvitsten og må holde seg i ro pga sykdom, men han skriver at hvis han blir bedre vil han gjerne snakke med han om Løten og Engelhaug.

 • Munchs siste besøk i Løten

  Munch er på sitt siste besøk hos Ole Thingstad. Munch har vært plaget med en rekke forkjølelser på Hvitsten og han ønsker å reise bort for fred og ro. Han skriver i et utkast til brev til søsteren: «Lillehammer skal ikke være så bra om høsten; jeg reiser vel op et sted i nærheten af Hamar så kan jeg hilse på Thingstads».

 • Munch isolerer seg på Ekely

  Munch stenger seg mye inne på Ekely og jobber alene. Kåre Håvard Torp fra Løten er medisinstudent i hovedstaden og stikker innom Munch for å overlevere noen brev. Han ringer på på Ekely flere ganger uten at noen åpner. Da roper han til slutt over porten «Je kjæm ifrå Løten!». Da åpner Munch og gjesten blir tatt godt imot. Kåre Håvard Torp er tilbake på besøk flere ganegr etter dette og leverer blant annet egg fra Ådalsbruk til Munch og hans søster Inger.

 • Ole Thingstad sender brev til Munch

  Ole Thingstad sender brev til Munch og takker igjen for besøket i fjor sommer. Han forteller om nytt fra Løten, blant annet at Oline og Christen Engelaug har gått bort.

 • Brev fra Løten

  Munch fyller 70 år og får brev og hilsener fra fjern og nær. Ikke alt tar han seg tid til å åpne. Først i februar finner han en uåpnet hilsen fra Ole Thingstad og han skynder seg da å svare. Ole takker for besøket sist sommer og forteller at det var hyggelig å minnes ungdomsdagene. Munch skriver at det var kjært for han å lese brevet, at det ergrer han at han ikke så det før. Han var glad han reiste til Engelaug og ønsker å komme tilbake neste sommer. «Ja, du forstår det er så meget der bringer tankerne op til Engelhaug», skriver han.

 • På overraskelsesbesøk til Engelaug

  Inspirert etter å ha fått nytt fra Løten av journalisten fra Hamar stiftstidende reiser Edvard Munch på overraskende besøk til Ole Thingstad på Engelaug. Han tar toget til Ådalsbruk stasjon og vandrer derfra til Engelaug. Engelaug er akkurat slik han husker det; han husker den gråblå døra til gjesterommet, hvor de sto da de skjøt med bil og bue på stalldøra og han mener til og med at hanen på tunet er den samme. Vennen Ole er snart 80 år, men de to vennene mimrer om gamle dager. Munch er med Olava Thingstad ut i fjøset ogs er på dyra. Han spør henne hva de skal gjøre med en liten spekalv. Hun svarer: «Vi får vel fore på’n og slå i hæl’n». Munch svarte at «for meg ville det være som å avlive en snill tante eller onkel.» Munch er opptatt av historien om Kristoffer Svartbekken fra barndommen og besøker retterstedet. Han blir kjørt dit av drosjesjåfør Olav Karlsen fra Ådalsbruk. Karlsen takker nei til et bilde som betaling for turen.

 • Munch bekjentgjør sitt fødested

  Hamar stiftstidende publiserer intervju med Munch under tittelen: «Maleren Edv. Munch er født i Løten».

 • Munch forteller om de snille løtensokningene

  En journalist fra Hamar stiftstidene intervjuer Munch og spør hvor han er født. Han svarer: «Jeg er født på Ole Thingstads gård i Løten». Han forteller også om at han tegnet sin gamle barnepike Oline Fløtholen i 1882. Han spør om ole Thingstad fortsatt lever og sier også: «Vi satte så stor pris på disse hyggelige og elskverdige mennesker, og jeg har så ofte tenkt på å besøke dem». I det de skiller lag sier Munch til journalisten: «Nu må De ikke skrive slik at løtensokningene blir sinte på mig da».

 • Brann på Aadals bruk

  Aadals Bruk jernstøperi brenner ned.

 • Alma Mater er ferdig

  Alma Mater i Auladekorasjonene står ferdig. Edvard sier selv: «Alma Mater var ikke blitt slik hvis jeg ikke hadde gjort en tegning i 18-års alderen av en kone med barnet på Hedemarken ved mitt fødested med samme holdning og stil.»

 • Munch vil flytte til Løten

  Edvard Munch er på vei tilbake til Norge fra Dr. Jacobsens klinikk i København og skriver brev til sin gode venn Jappe Nielsen om at han vurderer å flytte til Hedmarken, helst nær sin venn Wefring som bor i Løten. «Jeg tænker nu det er bedst at drage til Norge – og først til løiten eller Kongsvinger – hvor jeg da strax vil begynde at male – Kanskje (…) helst først i Nærheden af Wefring.»

 • BREV

  «Kjære Jappe

  – For mig at komme til Norge som jeg længter efter – er ikke så ligetil som du tror – og i nærheden av Kristiania ikke – Det er jo Sår fra Norge der har gjort Livet for mig til et Slags Helvede – Rimeligvis reiser jeg til Hedemarken…

  Edvard Munch 12.11.08″

 • Jeppe svarer senere:

 • BREV

  «Du skriver at du tænker på Hedemarken til vinterophold. Tja, jeg har aldri været der, men jeg synes, det høres fælt ud. Gierløff, som jeg talte med i formiddag, fortalte, at han havde boet 3 frygtelige aar der oppe! Han vilde ikke anbefale sin værstefiende at bo der. Derimod mente han, som jeg også forresten, at du vilde trives langt bedre nede ved kysten etsteds, du må bo i nærheden af sjøen, se på havet vide det i nærheden ialfald. Nei, jeg tror ikke det skal falde deg vanskelig at finde noget, som kan passe dig. Men Hedemarken! Hvorledes fan falde rdu også på en slik barok ide?…»

 • Munch får økonomisk bistand

  Karl W. Wefring hjelper Munch økonomisk. Wefring er kommune- og fattiglege, han bygde Løtens første sykehjem, var formann i Løiten ungdomsforening og han var ordfører fra 1899-1901. Wefring blir malt av Munch, han kjøper bilder av han og han kjøper blant annet et bilde som han tar med seg for å henge på Sanderud der han er direktør.

 • Faren dør

  Christian Munch dør, 72 år gammel. Edvard er på studieopphold i Paris og er utrøstelig over at han ikke får kommet hjem til begravelsen.

 • Klevfos papirfabrikk åpner

  Klevfos papirfabrikk blir bygget.

 • Edvard tegner førti bilder fra Løten

  Etter en stund hos familien Falk på Hamar kommer Edvard til Engelaug. For første gang alene. Han går nå på tegneskolen og skisseboka er med han overalt. Familien i hovedstaden klager over at de hører lite fra han og tolker det som at han har det bra. Edvard tegner om lag 40 bilder fra Løten og omegn. Han er med på dagliglivet til familien Thingstad og er blant annet i en begravelse som han forteller om senere i livet. Der blir han traktert godt med rømmegrøt og dram. Han tegner sin gamle barnepike Oline Fløtholen og gir tegninga navnet Kone med barn, dette skal senere bli inspirasjonen til Alma Mater.

 • Edvard besøker Løten og Hamar

  Edvard Munch ankommer Løten og Hamar for et opphold på seks uker. Han ferier nasjonaldagen på Hamar sammen med vennen Bjarne Falk. De var på Domkirkeodden og hørte på taler. Edvard beskriver disse som «patriotiske og kjedelige». Edvard tegner flere skisser fra Hamar, både av landskap, bygg og mennesker. Han liker damene på Hamar og skriver hjem: «Jeg har truffet sammen med en hel del vakre damer heroppe det er i det hele taget svært mange af dem i Hamar». Han beskriver landskapet rundt seg slik: «Du kan tro det er aldeles nydelig herom kring nu i løvsprættet, især henimot Vang kirke».

  Domkirken i Hamar

 • Edvard bestemmer seg for å bli maler

  Edvard skriver: «Min bestemmelse er nu nemelig at blive maler.»

 • Sophie dør 15 år gammel

  Maleri: "Det syke barn", Edvard MunchEdvards søster Sophie dør 15 år gammel. Hun var inspirasjonen bak Munchs bilde Det syke barn. Neste gang Christian Munch var i Løten etetr dette dødsfallet ble hn godt tatt vare på av vennene på Engelaug. Han skriver i brev hjem: «Jeg var hele Tiden i Løiten hos de snille Thingstad; der ikke vidste hva godt de skulde gjøre mig». Hvor tett båndet mellom de to familiene var viser avskjedsgave Christian ga de da han dro videre. Ingeborg Thingstad fikk Sophies andaktsbok med en personlig takk og hilsen fra Christian Munch.

 • Svartbekken blir halshugget i Løten

  Kristoffer Svartbekken blir halshugget på Stormyra i Løten. Dette er Norges siste offentlige henrettelse i fredstid og en hendelse som Munch er svært opptatt av.

 • Tjuven Svartbekken får dødsstraff

  Mens Edvard er på sommerferie i Løten skjer det noe som gjør sterkt inntrykk på ham. Denne augustdagen faller dommen over Kristoffer Svartbekken for mordet på 19-år gamle Even Nilsen Dæhlin. Svartbekken dømmes til døden. Dette er en sak som får stor oppmerksomhet og som Edvard også er veldig opptatt av. Som voksen mann oppsøker han Svartbekkens rettersted.

 • 11 år gamle Edvart på sommeropphold i Løten

  Edvard og broren Andreas har et lengre sommeropphold på Englaug i Løten. De reiste med tog til Eidsvoll, deretter dampskip til Hamar. Deretter tok de toget til Løken stasjon (Ådalsbruk). Anton Thingstad møtte dem på Hamar og tok tog sammen med dem den siste biten. Gledestrålende skriver Edvard hjem til faren om livet i Løten den 2. august 1875:

 • BREV

  Kjære Pappa

  Vi ere friske og morrer oss godt her oppe da vi gikk af i Hamar var der en Mand paa Bryggen som sagde at han kjendte dig han bad os til sig og der fik vi Jordbær og Mælk. Da vi kom paa Statiesjonen var Thingstad der og han fulgte vi på Trenne til Engelhau. Vi faar hoppe i Høet saameget vi vil og vi fisker Aakjyter her i Elven der er nesten saa store som Smaasild og vi faar omkring en 30 af dem for hver Gang vi gaar ned og fisker. Alle Kjøerne er på Sæteren og der er bare 3 Kjæer gjemme. Vi ligger i samme Værelse som Karl Laafso, og vi faar om Morgenen Melk med Kage til. I dag er det Tordenvær her, men forresten har der været pent Veir.

  Din Søn
  Ed. Munch

 • Moren dør

  5 år gamle Edvard mister moren sin. Laura dør av tuberkulose bare 31 år gammel. Igjen sitter faren med fem unger under 6 år.

 • Brev fra Laura

  Laura skriver brev til sine venner i Løten. Hun takker for gavene hun har fått, deriblant flesk. Hun sender med 4 spesidaler som skal til Ole Gamlehuset. Det er tydelig i brevet at Thingstad jevnlig er innom som sendebud begge veier. Laura sender takk til Oline Fløtholen på vegne av datteren Sophie for brevet hun har fått. Dette er så kjært at hun går med det i lomma. Sophie har ikke lært seg å skrive ennå, men «Hun har vel en svag men inderlig kjær Erindring om sin Fødebygd og tale ofte om Thingstads og Smaapigerne, og hun glemmer ikke Candissukkeret hun fik af Helmer». Laura beskriver også hvordan Sophie lærer 4-år gamle Edvard å hekle luftmasker og det kan tyde på at dette er noe Sophie har lært av Oline. Edvard beskrives som en «frisk feed og stor men vilter Krabat». Laura skriver også: «Vi tale ofte om de kjære lykkelige Dage vi tilbragte paa Landet, og Gud har ladet Lykken følge os til denne Dag. Engelhaug og Eder Alle ere ofte paa Tale og vi kan jo ei glemme Thingstads Opofrelse som vilde indrede sit Huus for os, saa vi fik nyde den Glæde at faa det saa godt og peent. By er os ogsaa saa kjær, jeg har nylig tegnet for Sophie Engelhaug og By med Folk og Fæ ja endog Bukken til Knud til uendelig Moro for Børnene og mig.»

 • Besøket til Alfheim

  Laura skriver til Christian fra Elverum prestegård. Hun beskriver et besøk til Alfheim som ikke har vært helt vellykket, at hun holder på å strikke røde bukseseler til han og at alle kappes om Edvard som er så «sød og deilig». De har tatt toget fra Løken stasjon (Ådalsbruk) til Elverum.

 • Familien flytter til Oslo

  Familien Munch flytter fra Løten til Nedre Slottsgate 9 i Oslo. Her blir de tre neste barna født; Peter Andreas i 1865, Laura Cathrine i 1867 og Inger Marie i 1868. Det er tett kontakt med Løten gjennom brev og besøk.

 • Christian besøker Løten

  Christian har flere besøk hos familien sin som bor igjen i Løten. Også hans nevø Edvard Diriks på 10 år har et sommeropphold hos familien Munch i Løten. Som takk sender hans familie et spann bær. Den dansk-tyske krigen herjer og dette påvirker korpslege Munch.

 • Laura gruer seg til å forlate Engelaug

  Laura skriver brev til Christian fra Engelaug. Christian er i hovedstaden, men har sendt gaver hjem med Thinsgtad. Laura takker for album, dukke til Sophie, såpe til tante Karen, Eau de Cologne og appelsiner. Hun skriver at barna er friske og at Sophie helst vil være ute. Edvard er frisk etter ørevondt. Været er surt, hun har sådd erter i hagen, men er redd det er for tidlig. Det nytter ikke å gjøre tidlig våronn på disse kanter, skriver hun. Hun gleder seg til tidligere vår i Christiana og er takknemlig for at han skal slippe å kjøre på stiv kjerre til Løitens Norbygd og Skovbygd. Samtidig vil det bli trist å forlate det snille vertsfolket på Engelaug, skriver hun. Hun skriver også at hun skal til Romedal kirke og til familien Ræder på Gaustad nordre i Romedal.

  Lenke til brevet

 • Første foto av Munch

  Det aller første fotografiet av Edvard Munch tas av Hamars første portrettfotograf Halfdan Lunde.

 • Prestebesøk i Oslo

  Christian har besøk i hovedstaden av både presten i Elverum (Gløersen) og Romedal (Deinboll).

 • Christian blir nasjonal korpslege

  Christian blir utnevnt til nasjonal korpslege ved Armeens hovedstasjon i Chirstiana og flytter til hovedstaden.

 • Dåpsdato bestemmes

  Edvards dåp blir bekreftet i Løten kirke. Presten i Romedal og Anton Thingstad fra Engelaug var blant fadderne.

 • Edvard Munch ble født

  Edvard Munch blir født på Engelaug østre i Løten. Tante Karen beskriver gleden da han ble født og at han ble båret rundt i en lyserød kjole. Han kalles opp etter sin farfar Edvard Storm Munch som også bodde på Hedmarken i sin ungdom. Edvard er syk og svakelig ved fødselen og blir derfor hjemmedøpt av kapellan Andreas Melchior Eriksen. Edvard skriver selv senere: «Jeg kom syg til verden – blev hjemdøpt – og min far trodde ikke jeg skulde leve».

 • Fra By til Engelaug

  Familien flytter fra By gård til Engelaug østre. De flyttet i perioden mellom 28. oktober og 2. desember. Vinteren var kald og husrommet på By var i kaldeste laget for familien med et lite barn. På Engelaug får familien tre rom i andre etasje og to rom i tredje etasje til tante Karen og tjenestefolk.

 • Sophie døpes

  Sophie døpes i Løten kirke. Faddere er blant annet fargeren i Løten; Martinius Hansen Hjermstad, fru Christine Munthe fra Elverum og presten Gløersen fra Elverum.

 • Sophie blir født

  Familien Munch får sitt første barn; Johanne Sophie. Hun blir født på By gård, deres første felles bolig.

 • Grundsetbanen, Norges første statsbane, mellom Hamar og Elverum blir åpnet.

 • Foreldrene gifter seg

  Edvards foreldre; Christian og Laura gifter seg i Fredrikstad.

 • Laura gleder seg til å flytte til Løten

  Laura svarer på brevet fra Christian at hun gleder seg til å se deres nye hjem i Løten og at hun er takknemlig ovenfor hjelpen fra Hjermstad. Hun skriver blant annet «Du kan ikke forestille Dig hvor jeg længes efter at see mit tilkommende Hjem.» Og: «Alle i mit Hjem er fornøid i at jeg skal komme paa Landet.»

 • Blir tipset om husrom på By

  Christian Munch ser etter familiens første hjem i Løten. Han har fått jobb som korpslege på Tofsrudmoen på Ådalsbruk i Løten. I tillegg til denne militærjobben vil han starte privat legepraksis, da det ikke er leger i Løten på denne tiden. Det er Martinus Hansen Hjermstad i Løten som tipser han om å leie husrom på By gård. Hjermstad driver Fargeri Brudal.

 • BREV

  Kjære, elskede Vennen min!

   

  Jeg er lykkelig og vel kommen tilbage iaften fra min Expedition og vil nu kortelig gjøre Rede for Udfaldet deraf. Jeg fik den gode Indskydelse at henvende mig til Farveren i Løiten og baade han og hans Kone modtoge mig med al mulig Venlighed og christelig Imødekommen. Jeg maatte endelig blive hos dem og de gik mig tilhaande både med Raad og Daad. Igaar var jeg saa godt som den ganske Dag ude paa Huusjagt ; endelig bestemte jeg mig for et Sted, som jeg troer vi kunde eller ialfald bør være tilfreds med. Det er en Gaard, som hedder By, beliggende midt imellem Hamar og Elverum, ganske i Nærheden af en Jernbanestation, omtrent ¾ Times Reise til Elverum tænker jeg – ½ Miil fra Løitens og ligesaa langt fra Rommedals Kirke. Vi faae 3 Værelser og et lidet Kjøkken med Comfur samt et Rum derved, som kan benyttes til Fadebuur. Dagligværelset er temmelig stort, meget lyst og venligt, gid det blot var varmt for Dig min kjære elskede Ven! som jeg saa gjerne under alt muligt godt. Sengeværelset er hyggeligt, ikke meget stort. Begge disse Værelser ere betrukne med Papirtapeter. En Lieutenant Riis gift med Frøken Anker fra Kongsvinger skulde have beboet denne Leilighed for et Par Aar siden, men han døde forinden. Jeg skal betale 50 Spdl om Aaret derfor og det kan jo ikke siges at være videre dyrt mot hvad man betaler i Byen. Vi vare jo enige i at Christiane burde komme derop nogle Dage før os, forat hun kunde stelle og ordne lidt iforveien. Farveren har tilbudt mig at tage imod hende saalænge, ligesom han ogsaa vil være os behjælpelig med at tage imod vore Sager og forresten med al Ordningen. Vil Du da være saa snil at skrive til C og bede hende indfinde sig hos Farver Hjermstad, Brodalen i Løiten jeg tænker omkring den 16de Octbr? Og nu maa jeg spørge Dig om Noget, kjære Vennen min; ere Sengklæderne arrangerede for eet eller to Sengesteder? Hos Snedker Haavi paa Hamar kunde vi faae det Fornødne, men jeg maa først faae Besked hos Dig om hvorledes Du vil have det, om Du vil have 1 eller 2 Sengesteder og af hva Indretning de skulde være. Og hvorledes gjøre vi med Madratser? Jeg maa spørge Dig herom, thi jeg skjønner det ikke; jeg er saa gruelig lidet praktisk i alt saadant og savner saa svært dine gode Raad. Du vil vel komme til at have mangt et Savn iførstningen førend vi have arrangeret os, men jeg veed Du med Guds Hjælp vil tage det paa den rette Maade. Og Herren er dog saa god mot os i alle mulige Ting; han har ogsaa været saa naadig mod mig paa denne Reise, saa fuld av Daarlighed og Uskjønsomhed jeg end har været ved denne Leilighed som ved saa mange andre, naar ikke Alt øieblikkelig staar færdigt for mig. Ak gid vi maatte være troende og taknemmelige og hengivne! Det give Gud. Amen.

  1. Wang reiser imorgen til Stange som Controllør. Skriv mig snart til min Elskede, jeg længes saa gruelig efter Dig.

   

  Hilsen til Dine fra

  Din Chr. Munch

 • Laura på Grefsen Bad

  Mor Laura er på opphold på Grefsen Bad. Christian skriver brev og hilser fra sognepresten i Elverum Christian A. Gløersen og hans fru Marie.

 • Laura på Oslo-besøk

  Laura besøker Christian i hovedstaden. Hun kommer hjem med dampskip til Hamar, blir hentet der med hest. På vei fra Hamar til Elverum er det stopp ved Sigstad skysstasjon og overnatting på Bækkevold.

 • Christian ber om Lauras hånd

  Doktor Christian Munch skriver brev til Laura Bjølstads far i Fredrikstad for å be om hennes hånd. Foreldrene er allerede kjent med frieriet.

 • BREV

  Hr. Kjøbmand Bjølstad.
  Min kjære Laura fortalte mig i dag til min store
  Glæde, at De og Deres Intet havde imod vor Forbindelse.
  Herfor takker jeg Dem af mit ganske
  Hjerte
  og vil bede min Gud om at jeg aldrig maa
  skuffe den Tillid De herved har viist mig, der dog
  er Dem ganske ukjendt. Der kunde visselig være
  Grund til en Deel Betænkeligheder; jeg er saa meget
  ældre enn Laura, og jeg har kun en saare beskeden
  Stilling at byde henne, men lige saa vist som jeg troer
  det var Herrens Villie at vi skulde have hinanden,
  ligesaa overbeviist er jeg om at han vil hjælpe og velsigne
  os i alle Ting efter sin Viisdom og Barmhjertighed,
  naar vi blot tage Ham med os fra det Første
  og indtil det Sidste.
  Chr. Munch.

 • Christian frir til Laura

  Christian Munch frir til Laura Bjølstad i Elverum. Laura skriver til foreldrene og søsteren Karen om dette 27. november 1860.

 • Christian blir stormforelsket i Laura

  Edvards foreldre; Christian og Laura møtes på Alfheim/Munthegården i Elverum. Christian er der som legevikar, mens Laura er husjomfru hos familien Munthe.

 • Christian på sesjon i Hedemarken Amt

  Far Christian Munch er på sesjon i Hedemarken Amt og har opphold på Gaustad i Romedal og Smedstad i Ringsaker.

 • Hamar blir en by

  Hamar blir grunnlagt.

 • Løten får en av norges første industribedrifter

  Aadals Bruk Mekaniske verksted og jernstøperi åpner på Ådalsbruk i Løten. Dette er en av Norges første industribedrifter.