Se Munch-tegninger fra Løten og Hamar

Munch gikk alltid rundt med skisseblokk og blyant, og det finnes 36 bevarte tegninger fra Løten og Hamar som han tegnet da han var her som 18-åring sommeren 1882.

Flere av tegningene er portretter av mennesker som Munch møtte i Løten denne sommeren; både venner, bekjente og arbeidsfolk (se under). En av tegningene – «Kone med barn» – er av hans barnepike Oline Fløtholen fra Ådalsbruk. Denne tegningen ble senere opphavet til morsskikkelsen i det kjente maleriet hans «Alma Mater» i auladekorasjonen ved universitetet i Oslo. 

Alma Mater var ikke blitt slik hvis jeg ikke hadde gjort en tegning i 18-årsalderen av en kone med barnet på Hedemarken ved mitt fødested med samme holdning og stil. Jeg har tegningen”
Edvard Munch-sitat i Ragna Stangs bok «Edvard Munch – Mennesket og kunstneren»

Munch var også, som tegningene under viser, tydelig fascinert av Hamar sentrum, Mjøsa og strandpromenaden bort til Domkirkeodden.

Se Munch-tegningene her:

Alle tegningene er hentet fra Munchmuseets bildearkiv.