Om Camp Munch

Bli en bedre kunstner i Edvard Munchs Løten!

Tanken bak Camp Munch er at 20 kreative ungdommer fra hele landet skal få oppleve Løten slik Edvard Munch opplevde bygda som ung. De skal tråkke de samme stiene, se det samme kulturlandskapet og oppleve det helt spesielle innlandslyset som inspirerte Edvard gjennom hele hans karriere. Nye venner får de garantert også – akkurat slik Edvard gjorde da han tilbrakte sommerferien i Løten som 11- og 18-åring.

Camp Munch-deltakerne kommer til Løten søndag kveld. Mandag starter det faglige femdagers-programmet der profesjonelle kunstnere guider dem gjennom ulike kreative workshops. Deltakerne får en profesjonell og grundig innføring i ulike temaer og teknikker, før de løser spennende og kreative oppgaver. Lørdag avsluttes campen med en minifestival med utstilling av deltakernes arbeider, workshops, aktiviteter og underholdning. Minifestivalen markerer slutten på en kreativ og sosial uke i Edvard Munchs ånd og fotspor og er åpen for publikum.

Bli undervist av proffe kunstnere

Camp Munch tilbyr tre ting som er nødvendig for kunstnerisk utvikling: Tid, profesjonell veiledning og et faglig program av høy kvalitet. Camp Munch vil gi deltakerne en helhetlig opplevelse av kunst; fra tidlig utprøving og produksjon, til formidling og presentasjon av ferdig arbeid. Programmet oppfordrer til aktiv deltakelse og intensiv jobbing, og inneholder en kombinasjon av teori og praksis, tradisjonelle metoder og nye uttrykksmuligheter. Deltakerne får erfare hvordan ide og uttrykk forandres ved bruk av ulike teknikker, og hvordan de kan jobbe fram et ønsket resultat. Camp Munch er inspirert av Edvard Munchs liv og kunstnerskap, og er utviklet for å gi unge talenter inspirasjon til videre satsning på kunst.

Camp Munch skal:

  • Fremme interesse, forståelse, anerkjennelse, kunnskap om og ferdigheter innen visuell kunst.
  • Stimulere skapende evner og inspirere til kunstproduksjon i en profesjonell kontekst.
  • Tilrettelegge for selvstendige og kreative arbeidsformer og kunstuttrykk.
  • Være et springbrett for fremtidige kunstnere assosiert med kvalitet, profesjonalitet og relevans.