• Løten får en av norges første industribedrifter

  Click here if you want this page in English

  Aadals Brug Mekaniske verksted og jernstøperi i 1881. Foto: Anno Glomdalsmuseet/Digitalt Museum

  Aadals Bruk Mekaniske verksted og jernstøperi åpner på Ådalsbruk i Løten. Dette er en av Norges første industribedrifter.

 • Hamar blir en by

  Hamar blir grunnlagt.

 • Christian på sesjon i Hedemarken Amt

  Far Christian Munch er på sesjon i Hedemarken Amt og har opphold på Gaustad i Romedal og Smedstad i Ringsaker.

 • Christian blir stormforelsket i Laura

  Edvards foreldre; Christian og Laura møtes på Alfheim/Munthegården i Elverum. Christian er der som legevikar, mens Laura er husjomfru hos familien Munthe.

 • Christian frir til Laura

  Christian Munch frir til Laura Bjølstad i Elverum. Laura skriver til foreldrene og søsteren Karen om dette 27. november 1860.

 • Christian ber om Lauras hånd

  Doktor Christian Munch skriver brev til Laura Bjølstads far i Fredrikstad for å be om hennes hånd. Foreldrene er allerede kjent med frieriet.

 • Laura på Oslo-besøk

  Laura besøker Christian i hovedstaden. Hun kommer hjem med dampskip til Hamar, blir hentet der med hest. På vei fra Hamar til Elverum er det stopp ved Sigstad skysstasjon og overnatting på Bækkevold.

 • Laura på Grefsen Bad

  Mor Laura er på opphold på Grefsen Bad. Christian skriver brev og hilser fra sognepresten i Elverum Christian A. Gløersen og hans fru Marie.

 • Blir tipset om husrom på By

  Christian Munch ser etter familiens første hjem i Løten. Han har fått jobb som korpslege på Tofsrudmoen på Ådalsbruk i Løten. I tillegg til denne militærjobben vil han starte privat legepraksis, da det ikke er leger i Løten på denne tiden. Det er Martinus Hansen Hjermstad i Løten som tipser han om å leie husrom på By gård. Hjermstad driver Fargeri Brudal.

  By gård, Edvard Munch 1882.

  (mer…)

 • Laura gleder seg til å flytte til Løten

  Laura svarer på brevet fra Christian at hun gleder seg til å se deres nye hjem i Løten og at hun er takknemlig ovenfor hjelpen fra Hjermstad. Hun skriver blant annet «Du kan ikke forestille Dig hvor jeg længes efter at see mit tilkommende Hjem.» Og: «Alle i mit Hjem er fornøid i at jeg skal komme paa Landet.»

 • Foreldrene gifter seg

  Edvards foreldre, Christian Munch og Laura Bjølstad, gifter seg i Fredrikstad. Her er forlovelsesbildene: 

 • Grundsetbanen

  Grundsetbanen, Norges første statsbane, mellom Hamar og Elverum blir åpnet.

 • Sophie blir født

  Familien Munch får sitt første barn; Johanne Sophie. Hun blir født på By gård, deres første felles bolig.

 • Sophie døpes

  Sophie døpes i Løten kirke. Faddere er blant annet fargeren i Løten; Martinius Hansen Hjermstad, fru Christine Munthe fra Elverum og presten Gløersen fra Elverum.

 • Fra By til Engelaug

  Familien flytter fra By gård til Engelaug østre. De flyttet i perioden mellom 28. oktober og 2. desember. Vinteren var kald og husrommet på By var i kaldeste laget for familien med et lite barn. På Engelaug får familien tre rom i andre etasje og to rom i tredje etasje til tante Karen og tjenestefolk.

 • Edvard Munch ble født

  Her er rommet der Edvard Munch ble født i 1863.

  Edvard Munch blir født på Engelaug østre i Løten. Tante Karen beskriver gleden da han ble født og at han ble båret rundt i en lyserød kjole. Han kalles opp etter sin farfar Edvard Storm Munch som også bodde på Hedmarken i sin ungdom. Edvard er syk og svakelig ved fødselen og blir derfor hjemmedøpt av kapellan Andreas Melchior Eriksen. Edvard skriver selv senere: «Jeg kom syg til verden – blev hjemdøpt – og min far trodde ikke jeg skulde leve».

  Engelaug Østre i Løten – Munchs fødested.
 • Dåpsdato bestemmes

  Edvards dåp blir bekreftet i Løten kirke. Presten i Romedal og Anton Thingstad fra Engelaug var blant fadderne.

 • Christian blir nasjonal korpslege

  Christian blir utnevnt til nasjonal korpslege ved Armeens hovedstasjon i Chirstiana og flytter til hovedstaden.

 • Prestebesøk i Christiania

  Både presten i Elverum (Gløersen) og presten i Romedal (Deinboll) reiser til Christiania for å besøke Christian Munch.

 • Første foto av Munch

  Det aller første fotografiet av Edvard Munch tas av Hamars første portrettfotograf Halfdan Lunde.

 • Laura gruer seg til å forlate Engelaug

  Laura skriver brev til Christian fra Engelaug. Christian er i hovedstaden, men har sendt gaver hjem med Thinsgtad. Laura takker for album, dukke til Sophie, såpe til tante Karen, Eau de Cologne og appelsiner. Hun skriver at barna er friske og at Sophie helst vil være ute. Edvard er frisk etter ørevondt. Været er surt, hun har sådd erter i hagen, men er redd det er for tidlig. Det nytter ikke å gjøre tidlig våronn på disse kanter, skriver hun. Hun gleder seg til tidligere vår i Christiana og er takknemlig for at han skal slippe å kjøre på stiv kjerre til Løitens Norbygd og Skovbygd. Samtidig vil det bli trist å forlate det snille vertsfolket på Engelaug, skriver hun. Hun skriver også at hun skal til Romedal kirke og til familien Ræder på Gaustad nordre i Romedal.

 • Christian besøker Løten

  Christian har flere besøk hos familien sin som bor igjen i Løten. Også hans nevø Edvard Diriks på 10 år har et sommeropphold hos familien Munch i Løten. Som takk sender hans familie et spann bær. Den dansk-tyske krigen herjer og dette påvirker korpslege Munch.

 • Familien flytter til Kristiania

  Familien Munch flytter fra Løten til Nedre Slottsgate 9 i Kristiania. Her blir de tre neste barna født; Peter Andreas i 1865, Laura Cathrine i 1867 og Inger Marie i 1868. Thingstad-familien i Løten holder tett kontakt med Munch-familien i Kristiania gjennom brev og besøk.

 • Besøket til Alfheim

  Laura skriver til Christian fra Elverum prestegård. Hun beskriver et besøk til Alfheim som ikke har vært helt vellykket, at hun holder på å strikke røde bukseseler til han og at alle kappes om Edvard som er så «sød og deilig». De har tatt toget fra Løken stasjon (Ådalsbruk) til Elverum.

 • Brev fra Laura

  Laura skriver brev til sine venner i Løten. Hun takker for gavene hun har fått, deriblant flesk. Hun sender med 4 spesidaler som skal til Ole Gamlehuset. Det er tydelig i brevet at Thingstad jevnlig er innom som sendebud begge veier. Laura sender takk til Oline Fløtholen på vegne av datteren Sophie for brevet hun har fått. Dette er så kjært at hun går med det i lomma. Sophie har ikke lært seg å skrive ennå, men «Hun har vel en svag men inderlig kjær Erindring om sin Fødebygd og tale ofte om Thingstads og Smaapigerne, og hun glemmer ikke Candissukkeret hun fik af Helmer». Laura beskriver også hvordan Sophie lærer 4-år gamle Edvard å hekle luftmasker og det kan tyde på at dette er noe Sophie har lært av Oline. Edvard beskrives som en «frisk feed og stor men vilter Krabat». Laura skriver også: «Vi tale ofte om de kjære lykkelige Dage vi tilbragte paa Landet, og Gud har ladet Lykken følge os til denne Dag. Engelhaug og Eder Alle ere ofte paa Tale og vi kan jo ei glemme Thingstads Opofrelse som vilde indrede sit Huus for os, saa vi fik nyde den Glæde at faa det saa godt og peent. By er os ogsaa saa kjær, jeg har nylig tegnet for Sophie Engelhaug og By med Folk og Fæ ja endog Bukken til Knud til uendelig Moro for Børnene og mig.»

 • Moren dør

  5 år gamle Edvard mister moren sin Laura som dør av tuberkulose bare 31 år gammel. Igjen sitter faren med fem unger under 6 år.

 • Edvard (11) på sommerferie i Løten

  Edvard og broren Andreas har et lengre sommeropphold på Englaug i Løten. De reiste med tog til Eidsvoll, deretter dampskip til Hamar. Deretter tok de toget til Løken stasjon (Ådalsbruk). Anton Thingstad møtte dem på Hamar og tok tog sammen med dem den siste biten. Gledestrålende skriver Edvard hjem til faren om livet i Løten den 2. august 1875:

 • Tjuven Svartbekken får dødsstraff

  Mens Edvard er på sommerferie i Løten skjer det noe som gjør sterkt inntrykk på ham. Denne augustdagen faller dommen over Kristoffer Svartbekken for mordet på 19-år gamle Even Nilsen Dæhlin. Svartbekken dømmes til døden. Dette er en sak som får stor oppmerksomhet og som Edvard også er veldig opptatt av. Som voksen mann oppsøker han Svartbekkens rettersted.

 • Svartbekken blir halshugget i Løten

  Kristoffer Svartbekken blir halshugget på Stormyra i Løten. Dette er Norges siste offentlige henrettelse i fredstid og en hendelse som Munch er svært opptatt av.

 • Sophie dør 15 år gammel

  Maleri: "Det syke barn", Edvard Munch

  Edvards søster Sophie dør 15 år gammel. Hun var inspirasjonen bak Munchs bilde Det syke barn. Neste gang Christian Munch var i Løten etetr dette dødsfallet ble hn godt tatt vare på av vennene på Engelaug. Han skriver i brev hjem: «Jeg var hele Tiden i Løiten hos de snille Thingstad; der ikke vidste hva godt de skulde gjøre mig». Hvor tett båndet mellom de to familiene var viser avskjedsgave Christian ga de da han dro videre. Ingeborg Thingstad fikk Sophies andaktsbok med en personlig takk og hilsen fra Christian Munch.

 • Edvard bestemmer seg for å bli maler

  Edvard skriver: «Min bestemmelse er nu nemelig at blive maler.»

 • Edvard besøker Løten og Hamar

  Domkirken i Hamar

  Edvard Munch ankommer Løten og Hamar for et opphold på seks uker. Han ferier nasjonaldagen på Hamar sammen med vennen Bjarne Falk. De var på Domkirkeodden og hørte på taler. Edvard beskriver disse som «patriotiske og kjedelige». Edvard tegner flere skisser fra Hamar, både av landskap, bygg og mennesker. Han liker damene på Hamar og skriver hjem: «Jeg har truffet sammen med en hel del vakre damer heroppe det er i det hele taget svært mange af dem i Hamar». Han beskriver landskapet rundt seg slik: «Du kan tro det er aldeles nydelig herom kring nu i løvsprættet, især henimot Vang kirke».

 • Edvard tegner førti bilder fra Løten

  Etter en stund hos familien Falk på Hamar kommer Edvard til Engelaug. For første gang alene. Han går nå på tegneskolen og skisseboka er med han overalt. Familien i hovedstaden klager over at de hører lite fra han og tolker det som at han har det bra. Edvard tegner om lag 40 bilder fra Løten og omegn. Han er med på dagliglivet til familien Thingstad og er blant annet i en begravelse som han forteller om senere i livet. Der blir han traktert godt med rømmegrøt og dram. Han tegner sin gamle barnepike Oline Fløtholen og gir tegninga navnet Kone med barn, dette skal senere bli inspirasjonen til Alma Mater.

 • Klevfos papirfabrikk åpner

  Klevfos papirfabrikk blir bygget. Her er det i dag et industrimuseum med et Munch-senter der du kan lære alt om Edvard Munchs fødested og forhold til Løten. 

 • Faren dør

  Christian Munch dør, 72 år gammel. Edvard er på studieopphold i Paris og er utrøstelig over at han ikke får kommet hjem til begravelsen.

 • Munch får økonomisk bistand

  Karl W. Wefring hjelper Munch økonomisk. Wefring er kommune- og fattiglege, han bygde Løtens første sykehjem, var formann i Løiten ungdomsforening og han var ordfører fra 1899-1901. Wefring blir malt av Munch, han kjøper bilder av han og han kjøper blant annet et bilde som han tar med seg for å henge på Sanderud der han er direktør.

 • Munch vil flytte til Løten

  Engelaug Østre – her ble Edvard Munch født.

  Edvard Munch er på vei tilbake til Norge fra Dr. Jacobsens klinikk i København og skriver brev til sin gode venn Jappe Nielsen om at han vurderer å flytte til Hedmarken, helst nær sin venn Wefring som bor i Løten. «Jeg tænker nu det er bedst at drage til Norge – og først til Løiten eller Kongsvinger – hvor jeg da strax vil begynde at male – Kanskje (…) helst først i Nærheden af Wefring.»

 • Alma Mater er ferdig

  Morsskikkelen på Løten-tegningen var utgangspunktet for et av hans mest kjente malerier; "Alma mater".
  Morsskikkelen på Løten-tegningen under var utgangspunktet for et av Munchs mest kjente malerier; «Alma mater».

  Alma Mater-dekorasjonen i aulaen ved Universitetet i Oslo står endelig ferdig etter flere års jobbing. Edvard Munch sier selv: «Alma Mater var ikke blitt slik hvis jeg ikke hadde gjort en tegning i 18-års alderen av en kone med barnet på Hedemarken, ved mitt fødested, med samme holdning og stil.»

  «Kone med barn», Edvard Munch 1882.
 • Brann på Aadals bruk

  Aadals Bruk jernstøperi brenner ned.

 • Munch forteller om de snille løtensokningene

  En journalist fra Hamar stiftstidene intervjuer Munch og spør hvor han er født. Han svarer: «Jeg er født på Ole Thingstads gård i Løten». Han forteller også om at han tegnet sin gamle barnepike Oline Fløtholen i 1882. Han spør om ole Thingstad fortsatt lever og sier også: «Vi satte så stor pris på disse hyggelige og elskverdige mennesker, og jeg har så ofte tenkt på å besøke dem». I det de skiller lag sier Munch til journalisten: «Nu må De ikke skrive slik at løtensokningene blir sinte på mig da».

 • Munch bekjentgjør sitt fødested

  Hamar stiftstidende publiserer intervju med Munch under tittelen: «Maleren Edv. Munch er født i Løten».

 • På overraskelsesbesøk til Engelaug

  Engelaug Østre – Edvard Munchs fødested.

  Etter å ha fått overbrakt Løten-nyheter av journalisten fra Hamar Stiftstidende reiser Edvard Munch på overraskelsesbesøk til Ole Thingstad på Engelaug. Han tar toget til Ådalsbruk stasjon og går derfra til Engelaug. Fødestedet er akkurat slik Munch husker det; til og med den gråblå døra til gjesterommet, hvor de sto da de som barn skjøt med pil og bue på stalldøra, er akkurat som før. Munch mener at til og med hanen på tunet er den samme.

   

  Vennen Ole Thingstad er nær 80 år på dette tidspunktet, og de to barndomsvennene storkoser seg når de mimrer tilbake om de glade sommerukene Munch tilbrakte på Engelaug som både 11 og 18-åring.

  Da Munch blir med Olava Thingstad ut i fjøset for å se på dyra spør han henne hva de skal gjøre med den lille spekalven der? Hun svarer da; «vi får vel fore på’n og slå i hæl’n», hvorpå Munch reagerer med; «for meg ville det være som å avlive en snill tante eller onkel.»

  Munch er fortsatt veldig fascinert av historien om Kristoffer Svartbekken, som han hørte i barndommen, og han bestemmer seg for å besøke stedet der Svartbekken ble henrettet. Taxisjåfør Olav Karlsen fra Ådalsbruk, som kjører Munch opp dit, blir tilbudt en Munch-tegning som takk for skyssen, men takker nei… 

 • Brev fra Løten

  Munch fyller 70 år og får brev og hilsener fra fjern og nær. Ikke alt tar han seg tid til å åpne. Først i februar finner han en uåpnet hilsen fra Ole Thingstad og han skynder seg da å svare. Ole takker for besøket sist sommer og forteller at det var hyggelig å minnes ungdomsdagene. Munch skriver at det var kjært for han å lese brevet, at det ergrer han at han ikke så det før. Han var glad han reiste til Engelaug og ønsker å komme tilbake neste sommer. «Ja, du forstår det er så meget der bringer tankerne op til Engelhaug», skriver han.

 • Ole Thingstad sender brev til Munch

  Ole Thingstad sender brev til Munch og takker igjen for besøket i fjor sommer. Han forteller om nytt fra Løten, blant annet at Oline og Christen Engelaug har gått bort.

 • Munch isolerer seg på Ekely

  Munch stenger seg mye inne på Ekely og jobber alene. Kåre Håvard Torp fra Løten er medisinstudent i hovedstaden og stikker innom Munch for å overlevere noen brev. Han ringer på på Ekely flere ganger uten at noen åpner. Da roper han til slutt over porten «Je kjæm ifrå Løten!». Da åpner Munch og gjesten blir tatt godt imot. Kåre Håvard Torp er tilbake på besøk flere ganegr etter dette og leverer blant annet egg fra Ådalsbruk til Munch og hans søster Inger.

 • Munchs siste besøk i Løten

  Munch er på sitt siste besøk hos Ole Thingstad. Munch har vært plaget med en rekke forkjølelser på Hvitsten og han ønsker å reise bort for fred og ro. Han skriver i et utkast til brev til søsteren: «Lillehammer skal ikke være så bra om høsten; jeg reiser vel op et sted i nærheten af Hamar så kan jeg hilse på Thingstads».

 • Artikkel i Dagbladet

  Sigurd Jenssen fra Ådalsbruk skriver en artikkel i Dagbladet i forbindelse med Munchs 75-års dag. Den har tittelen «Edvard Munchs tidligste barndom på Engelaug i Løten». Han brevveksler med Munch om dette og ønsker å møte han. Munch er på Nedre Ramme i Hvitsten og må holde seg i ro pga sykdom, men han skriver at hvis han blir bedre vil han gjerne snakke med han om Løten og Engelhaug.

 • Munch skryter av løtensokningene

  Edvard beskriver menneskene på Engelaug som «hjertens gode», med husrom, hjerterom, melk rett fra fjøset, frisk luft og uteliv.

 • Ole Thingstad dør

  Munchs gode venn Ole Thingstad dør. Sigurd Jenssen fra Ådalsbruk overbringer dødsbudskapet til Munch på Ekely. De to snakker i timevis om Løten og felles kjente. Munch sender krans til begravelsen og får takkebrev fra Oles datter Signe. Munch sier blant annet dette om sine første tegninger fra Løten:

  «Og jeg setter slik pris på disse tegningene, for de er så opprinnelige. Jeg hadde den gang ikke møtt menneske-ondskapen, derfor er de så velsignet fri for svar på utfordring.»

  Ole Thingstad som eldre mann.
 • Munch lengter til Løten

  Edvard Munch sender en gavepakke med bilder til sine venner Aksel Thingstad og Kåre Håvard Torp på Ådalsbruk. I brevet som fulgte gavene skrev han at han ville til Engelaug, men at han ikke følte seg frisk nok. I et annet brev fra samme periode skriver Munch at han tilbrakte sine tre første år på Engelaug. Dette stemte ikke, men han følte tydeligvis selv at han hadde bodd der lengre enn han faktisk gjorde.

 • Munch tegner Jørgen Engelaug

  Edvard får spørsmål fra Oleane Torp fra Løten om han kan sende tegningen han lagde av hennes farfar Jørgen Engelaug. Edvard klarer ikke å finne igjen denne tegningen, eller en tegning han vet han lagde av Anton Thingstda. Han tegner da Jørgen etter hukommelsen, 60 år etter at han så han, og skriver følgende i brevet til Oleane: «Jeg har desværre forlagt tegningen til Jørgen Engelstad – Jeg har ikke set den på 10 år – Jeg har let efter den så meget at det ikke nytter længer. Jeg har også forlagt tegningen af gamle Thingstad og frue det gjorde meg meget vondt at have forlagt tegningene af dem mine gamle venner.»

 • Edvard Munch dør

  Edvard Munch dør på Ekely.

 • Munchsenteret åpner

  Munchsenteret og fotopunktet ved fødegården Engelaug åpner.