• Christian ber om Lauras hånd

  Doktor Christian Munch skriver brev til Laura Bjølstads far i Fredrikstad for å be om hennes hånd. Foreldrene er allerede kjent med frieriet.

  BREV

  Hr. Kjøbmand Bjølstad.

  Min kjære Laura fortalte mig i dag til min store
  Glæde, at De og Deres Intet havde imod vor Forbindelse.
  Herfor takker jeg Dem af mit ganske
  Hjerte
  og vil bede min Gud om at jeg aldrig maa
  skuffe den Tillid De herved har viist mig, der dog
  er Dem ganske ukjendt. Der kunde visselig være
  Grund til en Deel Betænkeligheder; jeg er saa meget
  ældre enn Laura, og jeg har kun en saare beskeden
  Stilling at byde henne, men lige saa vist som jeg troer
  det var Herrens Villie at vi skulde have hinanden,
  ligesaa overbeviist er jeg om at han vil hjælpe og velsigne
  os i alle Ting efter sin Viisdom og Barmhjertighed,
  naar vi blot tage Ham med os fra det Første
  og indtil det Sidste.

  Chr. Munch.