• Christian på sesjon i Hedemarken Amt

    Far Christian Munch er på sesjon i Hedemarken Amt og har opphold på Gaustad i Romedal og Smedstad i Ringsaker.